Pritužbe i sporovi

Prodavač poštuje valjani zakon o zaštiti potrošača. Prodavač će se truditi ispuniti svoju dužnost i uspostaviti učinkoviti sistem rješavanja pritužbi  Pritužbu je moguće podnijeti pismenim putem na e-mail adresu office@far-wes.com. Postupak rješavanja pritužbi je tajan.
Prodavač će u roku od pet radnih dana potvrditi prijem pritužbe, javiti kupcu koliko dugo će postupak trajati i sustavno ga obavještavati u razvoju postupka. Prodavač je svjestan da svaki sudski spor iziskuje ekonomski trošak i time kupcu nudi sve u svojoj mogućnosti da se svaki spor riješi sporazumno.

Sukladno s pravnim normativima, ne priznajemo nikakvog izvođača izvansudskih rješavanja potrošačkih sporova kao pristojnog za rješavanje potrošačkih sporova koje bi potrošač imao mogućnost započeti u skladu sa zakonom o Izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova. Far wes d.o.o. koji kao prodavatelj artikla i pružatelj usluga nudi internetsku prodavaonicu na području Europske Unije, na svojoj internet stranici objavljuje elektronski link do platforme za internetsku platformu za rješavanje potrošačkih sporova. (IRS).
Platformu možete naći na sljedećem linku OVDJE


Navedena regulacija dolazi iz Uredbe (EU) br. 524/2013 Europskog Parlamenta, Svijetu o online rješavanju sporova i promijeni Uredbe (ES) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/ES.

U Zagrebu, 01.01.2019.

Close Menu
×

Cart