Zaštita osobnih podataka

Općenito

Tvrtka Far wes d.o.o. se obavezuje zaštititi povjerljivost osobnih podataka i privatnost korisnika online trgovine. Tvrtka će prikupljene osobne podatke koristiti isključivo za pružanje usluga koje nudi. Tvrtka poštuje povjerljivost osobnih podataka i privatnost korisnika online trgovine, stoga će učiniti sve kako bi iste zaštitila od svih oblika kršenja i zloupotrebe. Zaštita osobnih podataka korisnika su jedna od prioritetnih zadaća kojima tvrtka posvećuje posebnu pažnju i brigu jer je svjesna osjetljivosti ovog područja.

U određenim slučajevima, posredovanje osobnih podataka korisnika je neophodno kako bi posrednik kao davatelj usluga mogao ispuniti svoje ugovorne obveze prema korisniku. Posrednik prikupljene osobne podatke trajno štiti u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (engl. General Data Protection Regulation – GDPR).

Korištenje osobnih podataka
U svrhu pružanja usluga koje nudi, tvrtka prikuplja, upravlja, obrađuje i pohranjuje sljedeće korisničke podatke:

 • adrese za dostavu
 • ime i prezime
 • tvrtku tj. naziv pravne osobe (ukoliko je korisnik pravna osoba)
 • OIB broj pravne osobe (ukoliko je korisnik pravna osoba)
 • adresu e-mail pošte (korisničko ime)
 • zaporku u šifriranom obliku
 • kontaktni telefonski broj
 • državu
 • druge podatke koje korisnik dobrovoljno navodi u obrascima na internet trgovini
 • druge podatke koje korisnik dobrovoljno naknadno unese na svoj profil

 


Tvrtka nije odgovorna za točnost, potpunost i ažurnost podataka koje unesu korisnici.
Davatelj usluga ne posreduje podatke trećim stranama, osim ugovorenih podizvođača s kojima davatelj ima ugovor o zaštiti osobnih podataka i koji su ugovorno vezani za iste standarde zaštite osobnih podataka kao i davatelj usluga.
Davatelj usluga prikuplja osobne podatke uz izričitu suglasnost i pristanak pojedinaca. Suglasnosti se čuvaju zajedno s njihovim sadržajem i sadržajem obrasca s kojim su dobiveni.
Davatelj zbirki osobnih podataka čuva se na području Republike Slovenije i Hrvatske i ne prenosi ih u druge zemlje.

Od primanja poruka putem pojedinačnih komunikacijskih kanala, pojedinac se može odjaviti u bilo kojem trenutku. Upute za odjavu nalaze se OVDJE.


Provođenje politike privatnosti
Zaštita osobnih podataka regulirana je Pravilima o zaštiti osobnih podataka.
Sve osobe redovito ili honorarno zaposlene u tvrtki imaju pristup do osobnih i drugih podataka korisnika, upoznate su s Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka i dužnosti zaštite osobnih i drugih podataka te su dužne poštivati uvjete povjerljivosti osobnih podataka i privatnost korisnika internet trgovine. Dužnost zaštite osobnih i drugih informacija vrijede neograničeno i nakon prestanka radnog odnosa s tvrtkom.
Registrirani korisnici mogu u bilo kojem trenutku prestati koristiti online trgovinu i opozvati svoju registraciju. To mogu učiniti na način da pismeno obavijeste o poništenju registracije. Prije slanja izjave o otkazu registracije, obvezni su podmiriti sve nepodmirene obveze koje proizlaze iz kupnje na on-line trgovini. Tvrtka će također zaštititi povjerljivost osobnih podataka i privatnost korisnika online trgovine u skladu s ovim pravilima o privatnosti u slučaju otkazivanja registracije.

Pravo na korekciju i brisanje
Imate pravo na besplatne informacije o svojim osobnim podacima kojima mi raspolažemo, kao i pravo na brisanje tih podataka. Ako imate bilo kakva pitanja u vezi s brisanjem, korekcijom ili upotrebom osobnih podataka, obratite nam se putem maila office@far-wes.com ili nam pošaljite zahtjev redovnom poštom. 

Svaki pojedinac čije podatke pružatelj prikuplja, pohranjuje i obrađuje, ima  glede svojih podataka, sljedeća prava:

 • Pravo na zaborav – ukoliko pojedinac više ne želi da se njegovi podaci obrađuju i pod uvjetom da ne postoji opravdan razlog za njihovo dalje čuvanje, u svakom trenutku može zatražiti da se njegovi podaci trajno izbrišu
 • Pravo na informaciju koliko dugo se čuvaju osobni podaci
 • Pravo zatražiti ispravak, brisanje ili žalbu
 • Pravo na prenosivost – pojedinac može, ukoliko to želi, od pružatelja zahtijevati da mu se proslijede osobni podaci u strukturiranom, općenito korištenom i strojno čitljivom obliku.
 • Pravo na pravni lijek i sankcije – pojedinac ima pravo podnijeti prigovor nadzornom tijelu, kao i pravo na pravni tijek protiv odluke nadzornog tijela ili u slučaju nereagiranja od strane nadzornog tijela, pravo na naknadu štete i odgovornosti.
 • Pravo na povlačenje suglasnosti – pojedinac ima pravo povući suglasnost za daljnju obradu osobnih podataka, osobito u slučaju izravnog marketinga

Postupak ostvarivanja prava
Upoznat sam da mogu sve gore navedene uvjete u vezi s ostvarivanjem prava vezanih uz osobne podatke uputiti pisanim putem na pružatelja i to  na adresu e-pošte: office@far-wes.com
Upoznat sam da pružatelj za pouzdanu identifikaciju u slučaju ostvarivanja prava u svezi s osobnim podacima može od mene zatražiti dodatne informacije, mjera se može odbiti samo u slučaju ukoliko me se kao korisnika ne može pouzdano identificirati.
Svjestan sam da, po mojem zahtjevu, kojim ostvarujem svoja prava u svezi s gore navedenim osobnim podacima, pružatelj mora odgovoriti bez nepotrebnog kašnjenja i najkasnije mjesec dana nakon primitka zahtjeva.
Tvrtka čuva osobne podatke pojedinca sve do opoziva pristanka pohrane i obrade podataka pojedinaca. Korisnik može opozvati pristanak za primanje elektronskih poruka (pisanim zahtjevom pružatelju na e-mail office@far-wes.com) ili zahtijevati da tvrtka osobne podatke odmah učinkovito i trajno izbriše.


Dodatno
U skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, tvrtka je obvezna zaštititi osobne podatke korisnika online trgovine. Ni pod kojim okolnostima, bez izričitog pristanka korisnika, tvrtka neće prosljeđivati osobne ili druge korisničke podatke trećoj strani odnosno neće omogućiti trećoj strani pregled osobnih ili drugih podatka korisnika, osim ako to ne zatraže državna tijela, ukoliko je takva obveza određena zakonom ili u dobroj vjeri da je takva radnja neophodna za postupke pred sudovima ili drugim državnim tijelima te za zaštitu i ostvarivanje legitimnih interesa tvrtke.

Svi osobni i drugi podaci koje će korisnik pružiti prilikom registracije u online trgovini, kao i prilikom narudžbe kupnje proizvoda, uključujući i sadržaj narudžbe, bit će zaštićeni u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. Tvrtka neće koristiti ove podatke u bilo koju svrhu koja bi na bilo koji način naštetila korisniku ili drugoj osobi koja je uključena. Tvrtka neće koristiti korisničke podatke za slanje promotivne e-pošte ili drugog neželjenog promotivnog materijala, osim za slanje promotivnih obavijesti na koje će se korisnik pretplatiti odnosno s čijim slanjem će se složiti. Tvrtka može koristiti podatke u anonimnom sažetom obliku u svrhu statističke analize. Povjerljivost osobnih i drugih korisničkih podataka neće biti povrijeđena u bilo kojem obliku.

Tvrtka će zadržati osobne podatke korisnika u zbirci osobnih podataka samo toliko dugo koliko je nužno neophodno za postizanje svrhe za koju se prikupljaju i obrađuju osobni podaci.

Dostavnoj službi bit će povjereni isključivo oni podaci potrebni za isporuku u online trgovini kupljenih proizvoda (informacije o primatelju i adresu za isporuku). Tvrtka će putem e-maila kontaktirati korisnika, ako je to potrebno u svrhu kupnje u online trgovini, a preko kontakt telefonskog broja samo ako je u postupku registracije ili kupovine došlo do poteškoća.

Autorsko pravo
Internet trgovina Behealthynature.com i svi podaci na njoj, slike proizvoda, grafički i video elementi na stranici su zaštićeni Zakonom o autorskim pravima i nije ih dozvoljeno reproducirati ili koristiti bez prethodnog pismenog odobrenja firme Far wes d.o.o

Close Menu
×

Cart